Chairete! Zdravíme z tábora

En to onomati tu Patros.... řečtina vládne farním táborem 2013, neboť naše děti se ocitly v Antickém Řecku. Několik fotografií a dobré nálady pro vás z Rakoveckého údolí.

bohové přicházejí
v řeckém oblečení

nástup
vedoucí
pohled na tábor
modly
jídelna
fotbal
Zeus a bohové
řečtina

soutěž
oběd
v táboře
vlajka