Chairete! Zdravíme z tábora

bohové přicházejí
v řeckém oblečení

nástup
vedoucí
pohled na tábor
modly
jídelna
fotbal
Zeus a bohové
řečtina

soutěž
oběd
v táboře
vlajka