Charismatická obnova v Duchu Svatém

V průběhu zimy po Novém roce budou mít všichni farníci, kteří touží po prohloubení svého duchovního života, možnost zúčastnit se semináře Charismatické obnovy. Všichni zájemci se mohou nadále hlásit a informovat u faráře o. Milana (nebo se zapsat v sakristii). Nyní probíhá organizace týmu a v týdnu po novém roce se na těchto stránkách dozvíte podrobné termíny.

Každý víme něco o vyprahlosti, duchovní neplodnosti. Kdo z nás by rád na sobě nezažil (poprvé – po delší době – znovu) to, o čem svědčí prorok Izaiáš v 1. čtení 3. adventní neděle:
„Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská.“ Hospodin přichází nově a přináší skutečný život, který zasahuje člověka zcela hmatatelně.

Jedním z osvědčených způsobů, jak v sobě oživit duchovní život, je seminář obnovy v Duchu Svatém. V naší farnosti se konal v roce 2011 a všichni účastníci jím byli obohaceni. Svědectví jedné ženy, která jim prošla:

Absolvování semináře obnovy víry byla pro mě nejdůležitější formace v mém duchovním životě. Pomohla mi přijmout sama sebe, druhé lidi, opravit si obraz o Bohu – tj. začít poznávat Boha, jaký je. Pomohla mi uzdravit vztahy, moje vnitřní zranění a začít žít život dospělého křesťana.

Seminář probíhá v rámci deseti dvouhodinových večerních setkání o  víkendu. Celý program má vést k hlubšímu vztahu k Duchu Svatému a ke společenství církve a  také k větší schopnosti čerpat Boží dary z Písma svatého.Dalším úkolem je, najít si denně 20 minut k četbě z Písma sv. a osobní modlitbě. V rámci semináře bude také úvodní informativní setkání, kde se zájemci dozví více.

Všichni zájemci se mohou hlásit a informovat u faráře o. Milana (nebo se zapsat v sakristii). Nyní probíhá organizace týmu a v týdnu po novém roce se na těchto stránkách dozvíte podrobné termíny.