Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna nabízí bezplatné odborné sociální poradenství lidem v tíživé životní situaci.

Již několik let Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna a Bučovicích charitní poradnu, která se zaměřuje na pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jsou takovou situaci ohroženi. Služba je určena osobám starším 18 let. Cílovou skupinou jsou, jak rodiny s dětmi, tak oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Ve své práci s klienty se zaměřujeme na dluhovou problematiku (např. rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, exekuce, insolvenční řízení), rodinnou problematiku a řešení mezilidských vztahů (manželství, rodičovství, rozvod, péče o dítě, výživné, sepisování návrhů), orientaci v sociálních systémech (sociální dávky a služby), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. pomoc při hledání zaměstnání, příprava na vstupní pohovor, sestavení CV), pomoc při řešení bydlení a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní bydlení), ochranu spotřebitelů (práva a povinnosti stran, reklamace) a další.

Pokud si nevíte rady s řešením životní situace, kontaktujte nás. Najdete nás na adrese Sovětská 912, 685 01 Bučovice (budova polikliniky), telefonní spojení: 517 380 451, 739 389 266, 731 646 977, e-mail: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz , úřední dny v pondělí a středu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., nebo na Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna, 544 212 021, 731 646 977, e-mail: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz, úřední dny v pondělí a středu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod. další informace na: www.hodonin.charita.cz

Mgr. Naďa Kabelková, vedoucí sociální pracovnice