Chceteli zbohatnout, starejte se o chudé

Přes padesát mužů oslovil dnes životním svědectvím jezuita P. František Lízna. Ozvěny na obnovu s fotografiemi a myšlenkami otce Františka čtěte dále...

Duchovní obnova pro muže, Slavkov, sál školských sester, sobota 25.11.2006

P.Lízna přednáší mužům, Slavkov

Otec František řekl na úvod: „Nikdy jsem neviděl tolik mužů pohromadě, aby chtěli slyšet kněze. To by bylo možné spíš ve vězení, kde jsem byl duchovním. To mi připomínají i ty mříže tady v oknech“ (smích).

muži naslouchají P.Líznovi

Odpovědi na otázku ankety „Co mě oslovilo?“

„Otec Lízna.“

„Už dlouho mi chyběl takový impuls do duchovního života“

„Předaná životní zkušenost, nebyly to „suché“ přednášky, ale poutavé sdílení, humor, otevřené srdce přednášejícího.“ 

„Forma podání informací – reálná“

„Přístup P. Lízny“

„Vybrané téma a přednašející“

„Že nás bylo hodně“

„Velká účast, P. Lízna je úžasný člověk.“

„Osobní zkušenosti přednášejícího.“

„Pro mě osobně nový pohled na hřích, na milosrdenství, jak se chovat a bojovat s ďáblem.“

P.Lízna o rozlišování duchů podle sv. Ignáce z Loyoly

O rozlišování duchů podle sv. Ignáce – k pochopení, o co jde: 

Svatý Ignác se věnoval dvojímu snění:

1. snění – orientováno k radovánkám na šlechtickém dvoře. Snil o zábavách a královnách.

2. snění – orientováno k tomu, aby napodoboval život světců, jejichž životopisy četl během své nemoci.

Z obou snění pociťoval vnitřní potěšení. Ale všimnul si rozdílu:

Při 1. snění příjemné pocity odezněly a vedly do únavy. Zůstal vnitřně nenasycený a vyprahlý.

Při 2. snění příjemné pocity také odezněly, ALE zůstával povznesený na duchu a uspokojený.

Toto zjištění jej vedlo k rozeznávání dvou duchů: ducha zla a ducha dobra.

Aby byl náš život smysluplný, musíme se nechat orientovat ke Kristu a nechat se jím vést. K tomu nám pomáhá toto rozlišování, abychom mohli svůj život vnitřně uspořádat.

Otázka: Jak jsme citliví pro tyto dva druhy pocitů?

muži při rozhovoru

osobní modlitba

Meditace a zamyšlení patří k duchovní obnově.

osobní zamyšlení patří k duchovní obnově

Ze slov P. Lízny:

„Ďábel vidí, když klečíme, a to ho rozčiluje. To ďábel nikdy neudělá“.

„Hřích máme porazit Božím milosrdenstvím a tím, že přijmeme pokání. Ten, kdo přijme skutečnost, že je hříšník, bude uzdraven.“

„Ďábel navádí ke správné činnosti v nesprávný čas“

„Chceme – li zkrátit modlitbu, máme ji prodloužit (třeba jen o chvilku).“

mše svatá s P. Františkem Líznou

P. Lízna: „Než jsem jel sem, volala mi jedna žena. Říkám jí, že jdu přednášet mužům. Odpověděla: Tak jim řekni, že láska k ženě je krásná. Ale k Bohu je ještě krásnější. Když opustí Boha za ženu, ztratí vše. Když ženu pro Boha, dostanou oboje“.

hudebníci doprovázeli setkání

Na závěr děkujeme Otci Františkovi Líznovi za slovo a svědectví, sestrám za uspořádání akce, hudebníkům za doprovod písní, kněžím za zpovídání, paní Hrdové za službu v kuchyni. A ženám mužů, že to dnes vzaly doma za ně.