Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské farnosti v roce 2018

Z jednadvaceti hudebních produkcí realizovaných v průběhu uplynulého roku souborem Collegium musicale bonum se osm uskutečnilo při slavení liturgie ve slavkovském kostele.

Ansámbl nejprve účinkoval 21. ledna 2018 při slavné nedělní mši u příležitosti 20 let výročí děkana Milana Vavra ve Slavkově u Brna, dále zpíval na Velký pátek, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha svatého, 9. června při pontifikální liturgii věčných řeholních slibů sestry Marie Pavlíny celebrované biskupem Pavlem Konzbulem, při mši za Břetislava Rozsypala – někdejšího dirigenta Slavkovského orchestrálního sdružení, na Štědrý den a Boží hod vánoční. Rovněž se podílel na slavení liturgie v jezuitském kostele v Brně a v rámci družby ve Slavkově u Opavy.
Soubor v průběhu roku 2018 uskutečnil devět koncertů, mj. Tříkrálový vánoční koncert v Domě Svaté Rodiny Chudých školských sester naší Paní a koncert u příležitosti Noci kostelů v Heršpicích.
Ve slavkovském kostele Vzkříšení Páně byla dvakrát uvedena Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta (21. ledna a 25. prosince), dále Herzlich tut mich verlangen Hanse Leo Hasslera, Tollite hostias Camille Saint-Saënse, Panis angelicus Césara Francka,  Cantate Domino H. L. Hasslera, Tantum ergo in D (KV 197) W. A. Mozarta, Tantum ergo Josepha Haydna, Laudate Dominum (Vesperae solennes de confessore, KV 339) W. A. Mozarta, Jesus bleibet meine Freude BWV 147 Johanna Sebastiana Bacha, Jiná o Duchu Svatým (Svatoroční muzika, 1661) Adama Václava Michny z Otradovic, Zdrávas Maria Panno (Božanův kancionál, 1719), 1. Píseň adventní A. V. Michny, Pastorella iucunda Jiřího Ignáce Linka a Pastores loquebantur Františka Xavera Brixiho.
Sbor zpíval při liturgii ve složení: soprán Jarmila Andrlová ml., Jarmila Andrlová, Jana Dolečková, Kateřina Jiráková, Martina Tesáčková, Kristýna Vladíková; alt Kateřina Dvořáková, Jaroslava Galatová, Lenka Janošková, Dagmar Knotková, Lenka Nosková, Eliška Vodáková; tenor Roman Fries, Jan Matyáš, Václav Nosek; bas Jiří Andrla, Jiří Holomek, Tomáš Randýsek. V instrumentálních partech se uplatnili: trubka Jan Patera, Stanislav Otépka; housle Ladislav Jedlička, Jitka Kneslová; varhany Olga Frydrychová, řídil podepsaný.
Závěrem DĚKUJI všem členům souboru za výbornou dosavadní pětiletou spolupráci a panu děkanovi Milanu Vavrovi za příkladnou podporu. Deo gratias.
Karol Frydrych


Sbor Collegium musicale bonum – leden 2018