Co jsem zažil při návštěvě papeže?

Přečtěte si ohlas Svatého otce na návštěvu u nás při audienci 30.9. ve Vatikánu. Co kdybychom se také my vrátili k našim zážitkům? Proto napište i vy a podělte se s námi. Předem děkuji. P. Milan

Z webu www.tisk.církev.cz: uvádím:

Svatý otec při generální audienci 30. září 2009 na svatopetrském náměstí ve Vatikánu poděkoval Bohu spolu s více než deseti tisíci poutníky za „mimořádnou apoštolskou cestu do České republiky“. Papež řekl, že cesta do České republiky byla znamením pro celou Evropu.

„Návštěva, kterou jsem podnikl také jako upomínku na pád komunistického režimu v Evropě před dvaceti lety, byla poutí na místo víry a působení významných světců. Tato cesta měla současně být znamením pro celou Evropu, pro náš kontinent, který se potřebuje znovu zamilovat do Krista a nabrat naději pro pravý život,“ řekl papež.

O nedávné cestě dále řekl: „Byla to skutečná pouť a zároveň mise do srdce Evropy: pouť to byla proto, že Čechy a Morava jsou již více než tisíciletí zemí víry a posvátnosti, mise to byla proto, že Evropa potřebuje najít pevné základy své naděje v Boha a v jeho lásku.“

Svatý otec svou cestu shrnul následujícími slovy: „Moje první zastávka patřila známému Pražskému Jezulátku, které tak konkrétně znázorňuje tajemství vtělení. Toto zobrazení se nalézá v kostele zasvěceném Panně Marii Vítězné. Od Panny Marie si stále toužíme vyprosit skutečné vítezství, vítězství lásky a života pro naše rodiny a celou společnost. Poselství naděje, která je založena ve víře v Krista, bylo tématem eucharistické slavnosti v Brně a ve Staré Boleslavi, kterou jsem slavil spolu s mnoha mladými lidmi. Ve Staré Boleslavi jsem se modlil u hrobu svatého mučedníka Václava, jehož obliba spočívá také v tom, že před všemi svody světské moci dal přednost Boží říši.“

Papež hovořil také o dalších setkáních, která při své cestě absolvoval. „Všude se mi dostalo srdečného přijetí, za což děkuji všem lidem v České republice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu nalézt křesťanské kořeny, které formovaly jejich kulturu, a kéž jim pomáhá na těchto základech vybudovat svůj život.“

Papež vyjádřil naději, že liturgické obřady, které se v České republice konaly, „přispějí k prohloubení víry a oživení katolické angažovanosti národů ve střední Evropě, hlavně pak mladých lidí“.