Co se bude dít v Táboře – Klokotech?

Celostátní setkání mládeže se koná ve dnech 13.- 19.8.2007 v Táboře – Klokotech na téma Božího slova: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ (Jan 13,34) Připraven je také koncert americké zpěvačky Rebeccy St. James a Richarda Čanaky (SK). Odjezd mládeže ze Slavkova z nádraží je v pondělí 13.8. v 9.15 (sraz v 9.00).

Převzato z webu Biskupství brněnského:

Toto setkání se má uskutečnit jako slavnost celé církve, protože v mladých lidech je naděje pro budoucnost církve i společnosti. Prosím, zkuste plánovat farní a jiné aktivity tak, abyste mládeži umožnili co nejhojnější účast. Poproste starší a nemocné ve farnostech, aby se setkání modlili, a tak se na něm také podíleli. TV Noe a radio Proglas jim přímo zprostředkuje události ze setkání.

Připravuje se bohatý duchovní i zábavný program, včetně benefičního koncertu pro Haiti.

Jsou zváni všichni mladí lidé ve věku od 14 let a jistě je doprovodí také jejich pastýři, kněží.

Motto celého setkání je totéž, jaké nabídnul Svatý otec Benedikt XVI. na příští rok: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ (Jan 13,34)

Přihlášky jsou k dispozici na DCM. Je možné se také přihlásit přes oficiální web setkání: www.tabor2007.signaly.cz

Děkujeme za veškerou duchovní, praktickou i finanční podporu.

P.Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK

Další informace o setkánía o koncertu Rebeccy St. James (USA) a Richarda Čanaky (SK)

Rebecca