Co se děje na střeše kostela?

Betonové tašky Bramac, které při velkých vichřicích padaly ze střechy je nutno kvůli bezpečnosti chodců přišroubovat a utěsnit kolem úžlabí, aby zde při dešti nezatékalo a aby tudy v zimě nenavál sníh na půdu.

horolezci na střeše

Také tašky na valbě u hodin byly přichyceny. 

horolezci na střeše

Pěkná fotka horolezce – pokrývače se zátiším zámku.

horolezci na střeše

Dost pózování a teď do práce!

horolezci na střeše

Procházka po římse věže – chyběl zde okapový plech a omítka se začala loupat. Další „moucha“ je vychytaná.

horolezci na římse věže

A pohled dolůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů….

horolezci na římse věže

Každá druhá taška se navrtá a přišroubuje.

horolezci na střeše

Po této práci přijdou na řadu práce na portiku průčelí kostela, kde je nutno zakročit proti holubům.

kostel slavkov

P. Milan Vavro

Foto: Jan Veselý