Co se děje na střeše kostela?

Na střeše farního kostela se objevují horolezci. Součástí letošních oprav je "vychytání much" neboli odstranění závad na 10 let nové střeše. Provádí jej horolezci pod vedením pana Jana Veselého, jehož foto nabízíme k shlédnutí.

Betonové tašky Bramac, které při velkých vichřicích padaly ze střechy je nutno kvůli bezpečnosti chodců přišroubovat a utěsnit kolem úžlabí, aby zde při dešti nezatékalo a aby tudy v zimě nenavál sníh na půdu.

horolezci na střeše

Také tašky na valbě u hodin byly přichyceny. 

horolezci na střeše

Pěkná fotka horolezce – pokrývače se zátiším zámku.

horolezci na střeše

Dost pózování a teď do práce!

horolezci na střeše

Procházka po římse věže – chyběl zde okapový plech a omítka se začala loupat. Další „moucha“ je vychytaná.

horolezci na římse věže

A pohled dolůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů….

horolezci na římse věže

Každá druhá taška se navrtá a přišroubuje.

horolezci na střeše

Po této práci přijdou na řadu práce na portiku průčelí kostela, kde je nutno zakročit proti holubům.

kostel slavkov

P. Milan Vavro

Foto: Jan Veselý