Co se děje na věži kostela

Nahlédnutí na naši věž do výšky 30 metrů. Zespodu se to nezdá, ale je to výška, a nahoře...

V těchto dnech se dokončuje oprava římsy na věži farního kostela.

věž s lešením

Lešení u věže farního kostela stojí z důvodů opravy římsy, na které bylo potřeba vyměnit tašku bobrovku. Jedná se o poslední plánovanou etapu opravy pláště kostela.

poškozená stará krytina

Na špatný stav bobrovky došli horolezci loni při instalaci oplechování. Tašky nelze vyměnit, jsou nalepeny v betoně.

lešení

Nátěr fasády věže byl v roce 2002 proveden horolezci z lan, protože lešení kolem celé věže by bylo velmi nákladné. Nyní byla postavena pouze lehká konstrukce pro ochoz kolem římsy.

římsa

Nová bobrovka s oplechováním.

vyložení římsy

pohled na zámek

pod námi je fara

kotlík

poslední patro

v úrovni Slunce

jako z letadla

V této výše skoro působí „letadlový efekt“ – je to tak vysoko, že už nemáte ani závrať.

trubky

Přesto platí zákaz výstupu na lešení.

P. Milan Vavro, farář