Co se děje ve slavkovském kostele

O prázdninách začala další etapa 11 let nekončících oprav, tentokrát by se dala nazvat "všechny opravy, které se dosud nestihly". Větší část je financována z dotace Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje, určitý podíl je ze sbírek v kostele.

Nejviditelnější opravou jsou sanační omítky kolem soklu, které ukryly novou elektroinstalaci. Kam povede tolik drátů? K svícnům, nástěnkám, do zpovědnic, ke vchodům, k zásuvkám a reflektorům. V trubkách povede rozhlas a mikrofony.

oprava elektroinstalace

Další práce probíhají v přilehlých prostorách – mísnostech, schodištích a oratořích. Věci odtud jsme museli vystěhovat do kostela, na Špitálku nebo vyhodit.

vystěhování věcí

V části zdiva byly instalovány měděné trubky pro případné topení v kostele, aby se nemuselo znovu sekat do zdiva a nedošlo k porušení kabelů.

trubky pro topení

Zdivo ve vstupu ke schodištím bylo do 150 cm osekáno a ošištěno.

očištěné zdivo

Podlaha v oratoři v přízemí byla zcela ztrouchnivělá.

oratoř

Sanační omítky nad pískovcovým soklem, který se bude doplňovat a sjednocovat do šedé barvy.

sanační omítky

Kvůli bočnímu oltáři musely kabely obejít svatostánek. V jeho prostoru za dekorací bude odvzdušňovací ventil.

vedení kolem oltáře

Patky sloupků a zdobné pásy nad svatostánkem  jsou „přezlacené“ metalovými foliemi.

zlacení svatostánku

Kromě tohoto probíhají horolezecké práce na přišroubování tašek na střeše a opravě zatečených míst na fasádě.

Další snímky viz. galerie na společenství.com.

P. Milan Vavro, farář

Foto: FELiX