ČT2 Zahájení Svatého roku milosrdenství

Zahájení Svatého roku milosrdenství s otevřením Svaté brány v bazilice sv. Petra nabídne Česká televize v přímém přenosu v úterý 8. prosince v 9:30 na ČT2!

Tato událost je pro Tvůrčí producentskou skupinu Patricka Diviše natolik významná, že přímo na místo posílá své dva komentátory – Kateřinu Rózsovou a Vladimíra Málka, kteří tímto jedinečným okamžikem provedou.

Vyhlášení Svatého roku milosrdenství je dalším krokem papeže Františka jak zpřístupnit církev lidem slabým, zraněným a přehlíženým. Dokládá to i modlitba, kterou k této příležitosti papež vydal: „Ty jsi chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.“

Stránky pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11010072143-zahajeni-svateho-roku-milosrdenstvi/21556221458/