Děkanátní setkání mládeže

Setkání se koná v sobotu 10. března odpoledne od 13.00 do 20.00 hodin
v sále Domu svaté rodiny ve Slavkově (Malinovského 280 za kostelem).
Je určeno pro mládež od 14 let.
Program:
P. Jan Krbec: Co posloucháš? Podprahová poselství v hudbě. O současné hudbě a jejím poselství, prostor na dotazy.
Madrid – světové setkání mládeže, ohlédnutí skrze film a foto
Společná modlitba

Můžete přinést něco dobrého pro společné občerstvení.

Kontakt za organizaci setkání:

P. Milan Vavro, 604 280 160, rd.vavro@biskupstvi.cz