Děkanátní setkání mládeže

Děkanátní setkání mládeže se konalo ve Slavkově v Domě Svaté Rodiny 6. února na téma: "MOST - Milosrdenství chci, a ne oběť" (Mt 12,7). Fotografie v příloze.

Fotografie ze setkání.

seznamka

Na úvod byla seznamovací hra podle prvního písmene našeho křestního jména. Také jsme se rozdělili podle farností a sdělili si, v jakých společentvích ve farnosti se scházíme.

Papež v Brně film

Otec Milan Vavro promítl film o návštěvě Svatého otce u nás z pohledu slavkovské farnosti.

P.Josef

Otec Josef Maincl měl zamyšlení nad obětív Novém a Starém zákoně. Přestávka byla možností si popovídat. Potom jsme promítali film Most, který byl pro nás silným momentem a znázorněním, co je to oběť.

skupinky

Ve skupinkách jsme uvažovali o oběti v našem životě.

adorace

Na téma oběť jsme prožili v modlitbě eucharistickou adoraci.
Po další přestávce následoval blok pozvání a film slavkovských ministrantů „Ještěř útočí“.

schola

Celým odpolednem nás provázela kvalitní hudbou a zpěvem křesťanských písní schola z Drnovic a Nemojan.