Děkujeme Svatému otci

Na Svatého otce Benedikta XVI., kterému děkujeme za jeho službu církvi, budeme často vzpomínat při Misijním kříži před Mateřskou školou Karolínka, který osobně posvětil. Naše farnost vzpomíná na přípravu papežské návštěvy, do které jsme se zvláště ve velkém počtu zapojili. Přinášíme také znění deklarace Benedikta XVI. a vyjádření otce biskupa a předsedy ČBK.

(Titulní obrázek je fotomontáž)

příprava

Návštěva Svatého otce Benedikta XVI.v září 2009

Na tuto významnou událost se vydalo 27. září 2009 kolem 5 hodiny ranní z naší farnosti vlakem, autobusem nebo autem přes 250 poutníků. Na přípravě a realizaci bohoslužby se podílelo dalších 65 slavkovských farníků. Devět větších ministrantů asistovalo kněžím při podávání svatého přijímání. Ostatních 14 ministrantů bylo ve speciálním sektoru. Hudební stránku při mši i v předprogramu zajišťoval stodvacetičlenný sbor, utvořený z několika hudebních těles. Mezi nimi bylo 13 členů našeho Pěveckého sboru Gloria. Nácviky byly náročné na čas, probíhaly od června třikrát týdně, některé zkoušky byly separátně ve Slavkově, jiné společně ve velkém sboru v Brně. Další skupinou pomocníků bylo 10 pořadatelů. Již ve 4 hodiny ráno nastupovali do služby v sektorech, jejich úkoly končily kolem 16 hodiny. Nešlo jen o udržování volných cest a počtu lidí v sektorech, ale také o pozornost vzhledem k bezpečnosti přítomných. Dva páry našich krojovaných hodových stárků byli mezi krojovanými, kteří lemovali cestu, kudy projížděl Svatý otec. Papamobil se dokonce před nimi zastavil a krojovaní papeže pozdravili zajucháním. Jeden z našich mladých farníků četl v blízkosti papeže přímluvnou prosbu. Za zmínku stojí, že brněnský biskup Vojtěch Cikrle působil v roce 1979 jako kaplan ve Slavkově.

Ve slavkovském kostele byly také shromažďovány předměty k požehnání papežem. Sešlo se zde 39 základních kamenů budoucích církevních staveb a 15 dalších předmětů, hlavně kříže, sochy a pamětní desky. Za pomoci 14 mužů ze Slavkova a firmy Autotransport Matuštík, s.r.o. byly předměty převezeny ve čtvrtek 24. září ze Slavkova na letiště v Tuřanech a položeny na dva velké podstavce. Svatý otec Benedikt XVI. požehnal mezi předměty také základní kámen pro Křížovou cestu na Urbánek, která by se realizovala ve 14 malých sakrálních stavbách, lemujících cestu od sochy svatého Jana Nepomuckého ke kapli sv. Urbana. Také požehnal Misijní kříž, který byl vztyčen v závěru lidových misií 24. října 2009 ve Slavkově před Domem Svaté Rodiny Školských sester na Malinovského ulici. Skrze požehnání symbolu kříže byli zahrnuti do modliteb papeže všichni, kteří se zúčastnili duchovních přednášek a bohoslužeb při lidových misiích. Kříž zůstává památkou nejen na lidové misie, ale také na významnou návštěvu papeže. V České republice se nachází několik památníků požehnaných papežem Janem Pavlem II. Ve Slavkově však budeme mít ojedinělou památku – kříž, požehnaný Benediktem XVI.

Moje osobní účast na papežské návštěvě začala už 10. února 2009, kdy byla zahájena její vzdálená příprava na brněnském biskupství. Jsem rád, že jsem byl pozván do koordinačního týmu papežské návštěvy, jinak řečeno „že jsem mohl být při tom“. Až jsem byl s ostatními poutníky na letišti, stalo se všechno naplánované „na papíře“ skutečností – Svatý otec je zde s námi! K tomu samozřejmě zvláštní pocit, že je zde shromážděná církev, zastoupená věřícími se svými kněžími, biskupy – nástupci apoštolů, že je zde osobně přítomen nástupce apoštola Petra a náměstek Krista – Benedikt XVI. Přítomnost Krista jsme mezi námi, shromážděné církvi, pocítili zvláště při dlouhé tiché modlitbě po sv. přijímání. Můj osobní zážitek umocňovalo také to, že se setkáváme na území šlapanické farnosti, kde jsem prožil několik let svého života v mládí.

P. Mgr. Milan Vavro, farář

misijní kříž

Misijní kříž posvětil papež Benedikt XVI. 27.9.2009 při návštěvě Brna.

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

11. 2. 2013, 13:10

Přinášíme celý text deklarace, ve které Benedikt XVI. oznamuje záměr opustit k 28. únoru 2013 úřad papeže.

Drazí bratři,

Svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou duchovní povahou musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže.

Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, kterou jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu a prosím o odpuštění za všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev svatou péči našeho Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu nadále z celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným modlitbě svaté církvi Boží.

Ve Vatikánu dne 10. února 2013

Benedikt XVI.

(Zdroj: Radio Vaticana)

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle k rezignaci Svatého otce Benedikta XVI.

11.2.2013

Nečekaná zpráva o rezignaci Svatého otce Benedikta XVI. mě, stejně jako mnoho jiných, překvapila. I když nejde o zcela obvyklé řešení, jsem přesvědčen, že se papež takto rozhodl po dlouhém zvažování a pro dobro církve. Modlím se za něj a věřím, že nejsem sám.

Prosím i vás všechny o modlitbu díků za službu papeže Benedikta XVI. a současně prosím o prosebné modlitby za volbu jeho nástupce.


Prohlášení předsedy České biskupské konference k oznámení rezignace Benedikta XVI.

11.2.2013

Dnes jsem se dozvěděl o rozhodnutí papeže Benedikta XVI. vzdát se služby římského biskupa a nástupce sv. Petra, které oznámil při dnešní konzistoři ve Vatikánu. Jako předseda České biskupské konference bych chtěl nejprve poděkovat Svatému otci za jeho službu pastýře církve a porozumění církvi v ČR, které projevil nejen při své apoštolské cestě do naší vlasti v roce 2009.

Oceňuji jeho duchovní odvahu učinit tento závažný krok, který jako možnost deklaroval již na začátku svého pontifikátu pro případ, že by se mu nedostávalo sil.

Vyzývám všechny věřící v České republice, aby se nyní spojili v modlitbách za volbu nového papeže i za zdraví a sílu pro Benedikta XVI.

V Praze 11. února 2013

+ kardinál Dominik Duka, OP

předseda České biskupské konference

Další odkazy:

Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže

Tisková konference k oznámení Benedikta XVI. o jeho odstoupení

Kardinál Sodano: Hvězda Vašeho pontifikátu mezi námi bude nadále svítit

Mluvčí Vatikánu v úterý oznámil,

že pontifik se naposledy rozloučí s věřícími na Svatopetrském náměstí 27. února, den před oficiální abdikací. Proč se papež rozhodl skončit v nejvyšším úřadu katolické církve zrovna ten den v osm večer, nemá podle Vatikánu žádné právní důvody. „V tuto denní dobu obvykle končí pracovní den Svatého otce,“ řekl Lombardi.