Den na Petrově

Otec biskup pozval děti na Jeden den na Petrově. Akce se ve čtvrtek 17.5.2012 účastnilo 1200 dětí, také z naší farnosti jsme přijeli. Foto následuje.

Foto Jeden den na Petrově.

Den na Petrově

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 ráno jsme se s ostatními účastníky sešli na vlakovém nádraží ve Slavkově, kde nás rozdělili do tří skupin – žluté, zelené a červené. Naším cílem byla katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově, kam nás, děti, pozval brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po zaregistrování následovala mše svatá v přeplněné katedrále. Bylo tam kolem 1000 dětí. Po skončení mše nás čekal bohatý program, např. seznamování se se svatými, kteří „vylézali“ z bible. Také jsme obcházeli různá stanoviště, plnili zajímavé úkoly nebo odpovídali na otázky. Po zakončení jsme spokojeně odcházeli na vlakové nádraží…a hurá domů!

Ondra Mlčoch

Ve čtvrtek 17. 5. 2012 jsme navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně. Byli jsme ve skupince sedmých až devátých tříd. Celkem pro naši skupinu bylo nachystáno 8 stanovišť červené barvy s úkoly. Například psaní kázání, modlitba s otcem biskupem v kapli. Nejvíce nás však zaujal úkol v kostele nedaleko Petrova, kde nás kněz rozdělil do skupinek po třech. Jeden ze tří byl dobrý anděl, druhý byl špatný anděl a třetí byl slepý člověk. Dobrý anděl měl slepce navést na určité místo a špatný anděl mu v tom chtěl zabránit. Slepec se měl rozhodnout, komu uvěří a podle něj se řídit. Na závěr jsme se všichni opět sešli v katedrále, kde otec biskup udělil společné požehnání a rozešli jsme se domů.

Ruda Ruský a Mirek Hrouzek

v akci

s biskupem