Den se Služebníkem Božím Václavem Drbolou

K 80. výročí kněžského svěcení, nástupu do Slavkova a 75. výročí nástupu do Bučovic, pořádají farnosti Slavkov u Brna a Bučovice program, na který vás srdečně zveme.

Služebník Boží Václav Drbola

Kandidát blahořečení.

Křivě obviněn komunisty v kauze Babických událostí.

Popraven spolu s P. Janem Bulou.

V Bučovicích sloužil 7 let jako farní vikář (kaplan).

Letos výročí 80 let od jeho vysvěcení

na kněze v Brně,

80 let od příchodu do Slavkova

a 75 let jeho příchodu do Bučovic.

Bučovice, neděle 11. 11. 2018

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

10.30 pontifikální MŠE SVATÁ, celebruje Mons. Pavel Konzbul

14:30 ADORACE a svátostné požehnání

Ve velkém sálu Katolického domu

15.15 obrazy ze života služebníka  Božího P. Václava Drboly (SCÉNICKÉ ČTENÍ)

15.45 komentovaná VÝSTAVA o babických mučednících Václavu Drbolovi a Janu Bulovi

Odpoledne doprovází Scholička ze Slavkova.

V KATOLICKÉM DOMĚ BUDE K DISPOZICI TAKÉ OBČERSTVENÍ A PROGRAM PRO DĚTI.


Slavkov u Brna, neděle 18. 11. 2018

Kostel Vzkříšení Páně

9.00 MŠE SVATÁ, celebruje Mons. Karel Orlita, administrátor řízení beatifikace

14:30 ADORACE a svátostné požehnání

V sálu Domu Svaté Rodiny

15.15 obrazy ze života služebníka Božího P. Václava Drboly (SCÉNICKÉ ČTENÍ)

15.45 komentovaná VÝSTAVA o babických mučednících Václavu Drbolovi a Janu Bulovi

Odpoledne doprovází Pěvecký sbor Collegium musicale bonum.

V domě Svaté Rodiny bude k dispozici OBČERSTVENÍ.

Se slavkovskými farníky Cyrilské jednoty na pouti ve Křtinách.