Díkůvzdání za úrodu

Zcela neobvyklou výzdobu z plodů země můžete spatřit ve farním kostele. Můžete hádat, co znamenají výjevy na koberci, které ztvárnili naši mladí v pátek večer.

Děkujeme všem, kteří nám přinesli plody ze svých zahrad a polí.

oltář

první

druhá

třetí

čtvrtá

pátá

šestá

sedmá

a bonus

celkový pohled

k obětnímu průvodu

Díky naší mládeži za fantazii, zájem a věnovaný čas.