Divadelní návraty

Milí příznivci divadla, představujeme vám nový divadelní projekt, který krystalizuje již nějaký čas, nyní dostal svoji podobu a nese název DIVADELNÍ NÁVRATY. Jedná se o promítání záznamů divadelních her slavkovského Divadelního spolku, který za necelé 3 roky oslaví své 20. výročí.

Divadelní návraty budou nejen možností zavzpomínat, ale hlavně představit Divadelní spolek v jeho historii, protože ne každý viděl všechna představení našich ochotníků, a zdaleka ne představení z dřívějších let.

V Divadelních návratech se budete moci vrátit nazpět a vidět současné i bývalé herce. Hodně záznamů nabízí i pohled mezi diváky, kdy uvidíte sami sebe, ale i ty starší, kteří již mezi námi nejsou, nebo své dospělé děti jako tehdejší dětské diváky. Jednotlivé díly Divadelních návratů budou vzestupné, od nejstarších po nejmladší hry. Uvidíte, jak soubor začínal a postupem času zrál.

Možná že někteří z vás si ještě nostalgicky vzpomenou na divadlo Simsala Bim, a možná jsou i tací, kteří nevědí, že ono uskupení a Divadelní spolek jsou vlastně jeden a týž soubor, který původně pod názvem Farní divadlo Simsala Bim, jak už je patrno z názvu, vznikl v r. 2001 jako dětské divadlo na půdě římskokatolické farnosti a v roce 2015 se dle nového občanského zákoníku transformoval do současného Divadelního spolku.

Prvních 10 let hrál soubor na improvizované scéně farního sálu, kde měl poměrně bohatou a stálou diváckou základnu. Do širšího povědomí Slavkováků začal soubor pronikat od r. 2011, kdy ke svému desátému výročí uspořádal víkendové Shakespearovské dny, na nichž se představil v nabitém sále Společenského centra Bonaparte a sklidil velký úspěch. Paradoxně na svém tehdejším vrcholu se soubor začal rozpadat, protože někdejší děti dospěly k maturitám a rozběhly se do světa na vysoké školy. Definitivní rozpad souboru zachránil plošný nábor nových, zvláště dospělých herců a členská základna tak získala věkovou plastičnost.

Za 17 let své existence soubor vyprodukoval na čtyři desítky větších či menších her, pásem a scének. Většina her byla zaznamenána a vy ji budete moci vidět v již zmíněných Divadelních návratech, a to 1x za měsíc druhou nebo třetí neděli v měsíci. Promítání bude probíhat v sále Pastoračního centra ř.k. farnosti, tam kde soubor začínal a kde v posledních letech pravidelně probíhají Divadelní kavárny. Sál bude upraven jako kino s 80 místy, kde díky multimediální technice budete moci filmové záznamy sledovat.

Záznamy her budou pro zájemce doplněny např. krátkým filmem o vzniku hry, jinou verzí, vzpomínáním na veselé příhody, či rozhovory s herci. Vstup bude volný a rychlost obsazení míst bude záviset jen na divácích, neboť sál se bude otevírat 30 minut před začátkem (ve 14.30 hod) a poslední diváci budou vpuštěni 3 minuty před začátkem.

Začátek promítání bude vždy v 15.00

Termíny Divadelních návratů budou uváděny v předstihu ve Zpravodaji a na těchto webech: veslavkove.cz, divadloslavkov.cz , farnostslavkov.cz

1.díl Divadelních návratů odstartuje 11.března:
promítneme dva filmy dokumentující v přehledu ukázky všech her od začátku do současnosti, abyste si udělali jasno které hry budete chtít určitě vidět. Pouze zde budete moci vidět i ukázky z her, které se nedochovaly celé. (Délka 1.dílu je 68 minut)

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost.

Ludmila Nosková