Dny smíření 2006

Dny smíření pořádané Slavkovskou iniciativou smíření budou probíhat také v našem farním kostele. V článku vám přinášíme program.

Motto: Cyrilometodějský odkaz – společné dědictví Čechů a Slováků


 30.9.2006 DAMBOŘICE
 10.30 Ekumenická bohoslužba (kostel sv. Martina)

Předsedající:
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Zástupci církví: Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, Rev. Jaroslav Kratka (ECAV), R. D. Michal Macek, far. Milan Vostřel (CŠSH), R. D. František Trtílek, far. Jan Aszonnyi (CB), far. Luděk Korpa, far. Jiří Malý (ČCE)

 11.45

 Pietní vzpomínka na zaniklou židovskou obec
(náves – pomník židovské synagogy)

 14.00 Seminář, diskuse (katolický dům Dambořice)
6. 10. 2006 SLAVKOV U BRNA
19.00 Koncert – Chorus Salvatoris (Trnava)
(Zámek – Historický sál)
7. 10. 2006 SLAVKOV U BRNA
9.00 Odborný seminář, diskuse (Zámek – Historický sál)

Přednášející:

doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., děkan Teologické fakulty Trnavské univerzity, doc. RNDr. Jozef Mikloško DrSc., archimandrita dr. Jan Sergiusz Gajek, apoštolský vizitátor v Bělorusku, biskup František Rábek, ordinář slovenského Vojenského římskokatolického ordinariátu

Moderuje:

Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze

14.00  Ekumenická bohoslužba (chrám Vzkříšení Páně)

Předsedající:

biskup František Rábek, ordinář slovenského Vojenského ordinariátu

Zástupci církví: P. Juraj Dolinský SJ, archimandrita Jan Sergeiusz Gajek, R.D. Martin Holík (ředitel Radia Proglas), biskup SCEAV Vladislav Volný, biskup CČSH Petr Šandera, R.D. Václav Slouk (brněnský děkan), far. Milan Vostřel (CČSH), far. Luděk Korpa (ČCE), far. Jan Aszonnyi (CB) a další

Moderuje:

Rev. Jaroslav Kratka, OLJ a R.D. Milan Vavro, slavkovský děkan

Účinkuje:

MgA. Jan Král (JAMU)

Chrámový sbor z Velkých Bílovic

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty.“

Další informace: Slavkovská iniciativa smíření, http://www.reconciliatio.com/