DNY VÍRY ve Slavkově

Zveme vás srdečně na DNY VÍRY - duchovní obnovu farnosti, která se bude konat 17. - 22. září ve slavkovském kostele. Před 10 lety se konala velká obnova farnosti - lidové misie.

DNY VÍRY

SLAVKOV U BRNA – FARNÍ KOSTEL VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

17. – 22. ZÁŘÍ 2019

Dny víry 2019 jsou pořádány k 10. výročí konání Lidových misií ve Slavkově a posvěcení misijního kříže papežem Benediktem XVI.

Milí přátelé, přijměte srdečné pozvání naší farnosti k prohloubení víry.


PRO DĚTI A RODIČE                          úterý 17. 9.

17,30     ZPÍVÁME UKAZOVAČKY     

18,00     MŠE SVATÁ PRO DĚTI A RODIČE

S otcem Pavlem Kafkou z Brna, autorem několika cyklů tematických bohoslužeb pro děti, prožijeme mši svatou za doprovodu zpěvů naší scholičky.

PRO FARNÍ SPOLEČENSTVÍ                      středa 18. 9.

19,00     PROMĚNA FARNOSTI – P. VOJTĚCH KOUKAL

20,00     VEČER CHVAL – KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ

Jak dospět k tomu, aby se farnost stala místem živé víry? Na to se bude snažit dát odpověď otec Vojtěch z Komunity Blahoslavenství. Na přednášku naváže Večer chval. Určeno pro všechny farníky, zvláště účastníky modlitebních společenství.

PRO VŠECHNY                               čtvrtek 19. 9.

19,00 – 20,30     SVATOST JE RADOST

Modlitební večer chval, díků a proseb s Božím slovem, svědectvím k povzbuzení a eucharistickou adorací. Doprovodí naši farníci z modlitebního společenství.

PRO MLÁDEŽ                               pátek 20. 9.

18,00     MŠE SVATÁ – MONS. CARMELO PELLEGRINO Z ITÁLIE

Otec Carmelo z Kongregace pro svatořečení povzbudí mladé k víře v dnešní době.

20,00     KRISTUS ŽIJE A CHCE, ABYS I TY ŽIL

Impulzy pro život z víry předá P. Petr Beneš z Brna-Židenic mladým od 15 let při duchovní obnově v Domě Svaté Rodiny (pokračování v sobotu 9,00 – 16,00).

PRO RODINY                          sobota 21. 9.

10,00 – 17,00     SLAVKOV FANDÍ RODINĚ – AKTIVITY PŘED KOSTELEM

Centrum pro rodinu Ostrava vám během dne nabídne workshopy – manželské rande, test rodinné inteligence, rikša pro děti i dospělé, hlavolamy, výstavu Svoji.

PRO MANŽELE A SNOUBENCE           sobota 21. 9.

19,00 – 20,30     JÁ A MOJE RODINA

Večer se slovem manželů Jana a Kateřiny Makyčových z Ostravy doplní meditace, písně a modlitby za snoubence, manžele a děti.

SLAVÍME DEN VZKŘÍŠENÍ                neděle 22. 9.

9,00     MODLITBA U MISIJNÍHO KŘÍŽE A FARNÍ MŠE SVATÁ

Modlitbou u misijního kříže a mší svatou s promluvou jáhna Radka Mezuláníka vyvrcholí letošní Dny víry.


Každý den možnost přijetí svátosti smíření:

úterý 19,00–20,00

středa 20,00–21,00

čtvrtek 19,00–20,30

pátek 17,30–18,00

sobota 16,00–17,00.