Dobrý výsledek kampaně „Jeden z nás“

Propotratový dokument chtěl mimo jiné zavést povinnou sexuální výchovu od prvního stupně základní školy a silně omezoval výhradu svědomí. Výsledek hlasování vítá Gianfranco Amato, předseda italského sdružení „Právníci pro život“.

„Je to dobrá zpráva. Chtěl bych připomenout, že tato kontrovezní rezoluce kromě jiného definovala potrat jako lidské právo a silně bojkotovala kampaň „Jeden z nás“. Její schválení by mělo velice znepokojivý dopad. Všechny státy Evropské unie by musely zaručit možnost potratu pro mladistvé bez souhlasu rodičů, dále převýchovu učitelů na genderovou teorii, povinné školní kurzy o genderové totožnosti. Nejnebezpečnější na tom všem by bylo omezení výhrady svědomí v této oblasti.“

Znamená to, že je boj vybojován, nebo je vítězství života dočasné?

„Tuto kontroverzní rezoluci parlament již jednou zamítl. Je však součástí komplexnějšího uvažování, které je ve shodě s dokumentem Světové zdravotnické organizace o standardech sexuální výchovy v Evropě. Existuje tu tedy zřejmý a dobře organizovaný plán, který chce genderovou teorii dovést až do krajnosti a zejména se zaměřuje na indoktrinaci v sexuální výchově mladých lidí. Sama europoslankyně Estrelová po hlasování užila velmi silná slova na adresu svých oponentů. Nazvala je extremistickými a pravicovými zpátečníky, kteří chtějí posunout práva žen o třicet let nazpět. To už je čistá ideologie, kde není místo pro rozum.“

Ve své zprávě Edite Estrelová mluví o lékařích, kteří jsou údajně „nuceni“ zachovávat výhradu svědomí na církevních klinikách. Rezoluce dále požadovala „kvalitní potratový servis – jistý, všem přístupný a právně ukotvený“.

„To je ona maska přetvářky, která tají pravou podstatu všech těchto zásahů. Když slyším spojení „jistý potrat“, rád cituji z vystoupení arcibiskupa Francise Chullikata v sídle Spojených národů. Poté ,co stálý pozorovatel Svatého stolce řekl, že genderová teorie je skutečně zavrženíhodná, dodal: „Potrat je vždy jistý pouze v tom smyslu, že zajisté zabije dítě a hluboce raní matku.“

Asociace italských právníků nicméně upozorňuje, že rozhodnutí Evropského parlamentu nesmí vést k iluzím. „Pansexualistická a genderová fronta sice prohrála jednu bitvu, ale v současném Kulturkampfu vystupuje s maximální tvrdostí. Mocné elity se nám snaží vnutit ideologickou diktaturu, která je v rozporu s člověkem a jeho přirozeností“, píší právníci ve svém prohlášení.

Jana Gruberová