Duchovní obnova pro svobodné věřící 28+

Setkání s jáhnem Janem Špilarem se uskuteční v sobotu dne 12. 2. 2022.