Duchovní obnovy v Domě Svaté Rodiny

Duchovní obnovy pro muže, ženy a mládež v listopadu 2012.

Děkanství slavkovské ve spolupráci s Chudými Školskými sestrami Naší Paní srdečně zve na duchovní obnovy ve Slavkově u Brna v Domě Svaté Rodiny, ul. Malinovského 280.


Ženy všech věkových kategorií na téma:

„Bůh je síla má“.

O síle modlitby chval v radostech i těžkostech života.10.11.2012 Vede P. Adam Rucki


Děvčata a chlapce od 17 let na téma:

„I s Tebou Bůh počítá“.

O rozpoznání životního povolání u mladého člověka. (pro slavkovskou mládež součást přípravy na biřmování) 17. 11. 2012 Vede P. Adam Rucki

Muže všech věkových kategorií na téma:

„Prohra nemusí být vždy prohrou“.

Naše prohry ve světle příběhu Josefa egyptského. 24. 11. 2010 Vede P. Jan Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Začátek vždy v 9.00, ukončení v 17.00. Program obnovy: přednášky, adorace, příležitost ke svátosti smíření a k duchovnímu rozhovoru, mše svatá. S sebou: přezůvky, finanční příspěvek; oběd zajištěn.

Svůj příjezd ohlaste nejpozději den před obnovou na tel.: 544 423 241, nebo mailem: ssnd@seznam.cz (klášter Školských sester Naší Paní, Zahradní 1433).