Duchovní podněty pro období stavu nouze

Přeji nám všem, abychom vytrvali i přes všechny překážky v duchovním spojení s naším Pánem i spolu navzájem.
MODLITBA
Začít a končit den s Bohem modlitbou

NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ ONLINE

– z naší farnosti www.farnostslavkov.cz

– z jiných kostelů www.mseonline.cz

– TV NOE www.tvnoe.cz/live (pondělí až pátek 12.05, sobota 18.00, neděle 10.30 a 18.00)

DOMÁCÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA     

Doporučujeme zvláště s dětmi, pro které je přenos mše sv. dlouhý a pasivní. Manuál: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

Nedělní čtení a modlitby: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie

Nedělní Boží slovo pro děti: www.deti.vira.cz (náměty na nedělní Boží slovo, pracovní listy, omalovánky, luštěnky)

KaNaN www.kanan.cz – Katecheze Na Neděli pro děti (evangelium, zamyšlení, kvíz, obrázek)

TV NOE – Ovečky v karanténě (katecheze pro první stupeň dětí ZŠ)

https://www.tvnoe.cz/index.php/porad/29737-ovecky-v-karantene-miluj-pana-sveho-boha-a-sveho-blizniho-jako-sam-sebe

Pomoc v domácnosti, na zahradě, v kuchyni, povzbudit někoho – zavolat, poslat SMS, email, něco nakreslit.

Všechny důležité informace: www.farnostslavkov.cz, www.facebook.com/farnostslavkov

Telefonické spojení na kněze:

mobil P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507.