Dvě křížové cesty

Naděje

V dubnovém vydání Katolického týdeníku mě zaujal příspěvek politologa Michala Pehra, který spolu s dalšími oslovenými osobnostmi hodnotil morálku naší vlády a celé společnosti. I když poslední události v naší společnosti považuje za velmi vážné (krize hodnot a identity pramenící z krádeží, lhaní a podvodů), snaží se na náš vývoj dívat s jistou nadějí do budoucnosti. Podle jeho názoru existuje jen jedno jediné. Soustředit svou pozornost na postupné, pozvolné vzdělávání a etickou výchovu společnosti. A v tom hraje nezastupitelnou úlohu křesťanství!

„Ježíši, naděje Evropy, smiluj se nad námi,“ zaznělo opakovaně na Velký pátek po 21. hodině z úst asi 150 věřících křesťanů, nesoucích velký kříž, na mnoha místech v ulicích Slavkova. V ulicích, kde již nebylo ani živáčka, pouze několik mladých přecházelo bez cíle z vinárny do vinárny a u restaurace na náměstí popíjeli žízniví lidé různé nápoje. Možná i těchto několik svědků naší křížové cesty se zamyslelo nad cílem tichého průvodu s křížem a dodnes o tom přemýšlí. Možná i skrze ně zahoří plamínek naděje na lepší budoucnost naší společnosti.

Marie Šujanová

Foto z křížové cesty na Urbánek 2011

křížová cesta Urbánek 2011