Ekonomická rada farnosti

Zpráva z Ekonomické rady farnosti ze dne 6. října 2022

Přítomní:      o. Milan Vavro, Zdeněk Mlčoch, Pavel Galata, Stanislav Patera, Miroslav Šujan, Marie Bedřichová

1.     Záměr řešení vytápění fary alternativním zdrojem tepelným čerpadlem. V září proběhla schůzka s projektantem, zhodnoceny náklady se současnou spotřebou plynu s výhledem na dalších 20 let s výsledkem, že stávající topení bude ekonomičtější. ERF doporučuje počkat s řešením tepelného čerpadla, v zimě se zabývat dalším zateplením fary (okna, stropy). P. Milan navrhl počkat na případné dotace a po zateplení provést tepelný audit.

2.     Výsledky hospodaření k 31. srpnu 2022: Slavkov 1 969 000 Kč, Němčany -19 000 Kč, Hodějice – 121 000 Kč, Heršpice 311 000 Kč, společné a zálohy -274 000 Kč.

3.     Energie – zapisovat v kostelích stavy el a plynu po týdnech, šetřit snížením teploty topení.

4.     Podepsaná smlouva na pronájem fary pro aktivity v Nížkovicích na další období 15 let.

5.     Otázka starosti o údržbu objektů – dát info do ohlášek, kdo by si vzal na starost, dát seznam kontrolovaných položek.

6.     Revize el. instalací a hromosvodů kostelů včetně el. oprav – pokračování.

7.     Svolat schůzku držitelů klíčů, revize seznamu.

8.     Zajištění úklidu Slavkov kostel (r. 2023 možnost změny členů), Slavkov fara (sehnat zájemce), pastorační (podle skupin provozujících činnost).

9.     Kněžské hroby – dokončení oprav, údržba.

10.     Ministrantská klubovna – proběhlo vystěhování věcí divadla, příprava na zbudování stěny s dveřmi pro sklad táborových věcí.

11.     ERF schvaluje opravu hlavních dveří Němčany – Lutršték ve výši 100 000 Kč (dotace obce 30 000 Kč), dar na proces blahořečení P. Drboly ve výši 10 000 Kč, půjčku 300 000 Kč farnosti Čejkovice pouze za podmínky na jeden rok s úrokem 10%.

12.     Plán větších oprav a dotací na rok 2023:

•     Slavkov – uvažovat o hledání dotace EU na rekonstrukci varhan a fasády farního kostela

•     Slavkov – zateplení oken a stropů 1. patro

•     Hodějice – oprava EZS a osvětlení v lodi

•     Němčany kostel sv. Antonín – oprava elektroinstalace a hromosvodu

•     Lutršték – hromosvod, oprava sochy sv. Anny a obrazu P. M. Bolestné

•     kaplička Lutršték – oprava sochy P. Marie, dlažba

•     Heršpice – oprava obrazu sv. Matouše

Dne 6. října 2022

Zapsal: P. Vavro