Ekumenické bohoslužby 2010

Zveme vás na ekumenické bohoslužby, které proběhnou v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů: V modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Slavkově na Fügnerově ulici v pondělí 18. ledna 2010 v 18.00 h, káže Libor Škrla, kazatel Církve adventistů sedmého dne. V kostele sv. Matouše v Heršpicích ve středu 20. ledna 2010 v 18.00 h , káže Jarmila Řezníčková, farářka Českobratrské církve evangelické.