Emeritní papež poděkoval do Slavkova

Děkovný dopis, který byl přečtený poutníkům na Urbánku, byl poté přeložen do němčiny – rodné řeči papeže Benedikta, a 13. července 2016 jsem jej osobně doručil u švýcarské gardy v Římě, při cestě s mládeží do Itálie.

Překvapením bylo, když se po dvou týdnech objevil ve schránce balíček z papežské kanceláře. Kromě pozdravu osobního sekretáře byla doručena jako dárek kniha s kázáními papeže a malý lístek s věnováním „Vzdávám díky s požehnáním – Benedikt XVI.“ Tato korespondence obohatí farní archiv, vždyť poslední dopis z papežské kanceláře v Avignonu přišel do Slavkova 9. listopadu roku 1323.

P. Milan Vavro

Děkovný dopis emeritnímu papeži Benediktu XVI.:

Slavkov u Brna, 22. května 2016

Svatý otče Benedikte!

Farníci a poutníci, putující dnes na naše poutní místo ve Slavkově u Brna, děkují za zdárné dokončení 14 zastavení křížové cesty k poutní kapli, zasvěcené Vašemu předchůdci, svatému papeži Urbanovi. Před šesti lety, při své návštěvě Brna, jste Svatý otče požehnal základní kámen této křížové cesty, která byla s Boží pomocí dokončena a při dnešní poutní slavnosti požehnána.

Děkujeme také za Vaše požehnání misijního kříže pro naši farnost. Je postavený před školou Chudých školských sester Naší Paní, které mají mateřinec v Mnichově. Chceme usilovat o posvěcení našich rodin a křesťanskou výchovu našich dětí a mládeže. Za to se modlíme a o to usilujeme v konkrétním každodenním životě.

S radostí posíláme Vaší svatosti srdečný pozdrav s přáním Božích darů, ochrany Panny Marie a pevného zdraví. Rádi na Vás vzpomínáme ve svých modlitbách a prosíme také o Vaše apoštolské požehnání.

S hlubokou úctou P. Milan Vavro, farář