Emeritní papež poděkoval do Slavkova

Při pouti na Urbánek 22. května 2016 byla požehnána dokončená křížová cesta. Její základní kámen a tím i celé dílo požehnal při své návštěvě Brna 27. září 2009 papež Benedikt XVI. Vznikla myšlenka, za toto požehnání papeži, nyní emeritnímu, poděkovat.

Děkovný dopis, který byl přečtený poutníkům na Urbánku, byl poté přeložen do němčiny – rodné řeči papeže Benedikta, a 13. července 2016 jsem jej osobně doručil u švýcarské gardy v Římě, při cestě s mládeží do Itálie.

Překvapením bylo, když se po dvou týdnech objevil ve schránce balíček z papežské kanceláře. Kromě pozdravu osobního sekretáře byla doručena jako dárek kniha s kázáními papeže a malý lístek s věnováním „Vzdávám díky s požehnáním – Benedikt XVI.“ Tato korespondence obohatí farní archiv, vždyť poslední dopis z papežské kanceláře v Avignonu přišel do Slavkova 9. listopadu roku 1323.

P. Milan Vavro

Děkovný dopis emeritnímu papeži Benediktu XVI.:

Slavkov u Brna, 22. května 2016

Svatý otče Benedikte!

Farníci a poutníci, putující dnes na naše poutní místo ve Slavkově u Brna, děkují za zdárné dokončení 14 zastavení křížové cesty k poutní kapli, zasvěcené Vašemu předchůdci, svatému papeži Urbanovi. Před šesti lety, při své návštěvě Brna, jste Svatý otče požehnal základní kámen této křížové cesty, která byla s Boží pomocí dokončena a při dnešní poutní slavnosti požehnána.

Děkujeme také za Vaše požehnání misijního kříže pro naši farnost. Je postavený před školou Chudých školských sester Naší Paní, které mají mateřinec v Mnichově. Chceme usilovat o posvěcení našich rodin a křesťanskou výchovu našich dětí a mládeže. Za to se modlíme a o to usilujeme v konkrétním každodenním životě.

S radostí posíláme Vaší svatosti srdečný pozdrav s přáním Božích darů, ochrany Panny Marie a pevného zdraví. Rádi na Vás vzpomínáme ve svých modlitbách a prosíme také o Vaše apoštolské požehnání.

S hlubokou úctou P. Milan Vavro, farář