Expedice do Makedonie, Albánie a Řecka

Cestopis z expedice slavkovské mládeže Smajlíků a Piškotů na Balkán po stopách svatých Sedmipočetníků a sv. Pavla s fotografiemi.

Další fotogalerie z cesty.

V neděli 22. srpna 2010 vyrazila 14 členná skupina slavkovské mládeže s panem farářem po stopách svatých Sedmipočetníků a svatého Pavla.

Sedmipočetníci

Svatí Sedmipočetníci (Otcové Cyril a Metoděj s pěti žáky):
zleva: Naum, Kliment, Sáva, Metoděj, Angelár, Cyril, Gorazd.

u fary

Sv. Naum

Sv. Kliment

Během cesty jsme navštívili kostely s hroby sv. Nauma a sv. Klimenta poblíž krásného Ohridského jezera, nacházejícího se na hranici Makedonie a Albánie.

Ochridské jezero

Ochrid - jezuité

Noc jsme strávili v místním jezuitském klášteře, kde nás pohostil zdejší pan farář.

minaret mešity

Na Balkáně si zvyknete na minarety s mešitami.

Albánská krajina

Další den jsme se vydali do Albánie, kde jsme ve městě Beratu vystopovali kostel s ostatky sv. Gorazda a Angelára.

Berat v Albánii

sv. Gorazd je za ikonostasem

noc v Albanii

Noc jsme strávili na poli pod širákem.

Girokaster

Ráno jsme vyrazili do Girokasteru, kde jsme obdivovali místní hrad s úžasným výhledem do širého okolí.

pláž u Sarande v Albanii

Po krátkém přesunu do Sarande jsme provedli důkladnou očistnou koupel v albánském moři.

nocování u Ioaniny v Řecku

Noc jsme strávili již v Řecku na parkovišti poblíž silnice, opět pod širákem.
Meteory

Před 9 hodinou ráno jsme již stoupali po schodišti ke skalnímu klášteru Metamorfosis v Meteorách.

Leptokarie

Odpoledne jsme úspěšně dorazili do Leptokarie, kde jsme strávili následující 3 dny převážně na krásné pláži u řeckého moře. Denní teploty dosahující 38°C klesaly v noci k příjemným 25°C. S překvapením jsme zjistili, že v této oblasti se rekreuje také mnoho dalších Čechů.

Olymp

Někteří z nás se vydali v brzkých hodinách do Diova sídla – na horu Olymp.

Soluň, sv. Sofia

Dalším důležitým místem našeho putování bylo město Soluň, ze kterého vyrazili svatí Cyril a Metoděj do naší vlasti.

Soluň sv: Dimitrij

Kavala - přístav sv. Pavla

Prošli jsme mnoho historicky důležitých míst a poté jsme přejeli do Kavaly.

Kavala - sv. Pavel vstupuje dop Evropy

Zde sv. Pavel vstoupil během svých cest na evropskou pevninu.

Sv. Lydie u Filip

Už potmě jsme dorazili k Filipám, k místu, kde byla pokřtěna první evropanka, svatá Lydie. Díky pohostinnosti správce tohoto areálu jsme zde mohli přespat pod širým nebem.

antické Filipy

Před tím, než jsme vyrazili na cestu domů, jsme ještě navštívili archeologické vykopávky ve Filipách.

vězení sv. Pavla

Mezi jinými se zde podle tradice nalézá vězení sv. Pavla.

doma poděkování

Z tohoto místa jsme již vyrazili na cestu domů a v úterý 30. srpna před 11 hodinou dopoledne jsme v pořádku doputovali do Slavkova.

Pavel Hlaváček

Foto: Fred a Janča