Expedice slavkovské mládeže za papežem Benediktem XVI.

Dokončení a požehnání křížové cesty na Urbánek letos v květnu je důvodem cesty mládeže s farářem do Říma, kde doručí 13. července 2016 emeritnímu papeži Benediktovi XVI. dopis a malý dárek jako poděkování za požehnání základního kamene křížové cesty.

Při pouti na Urbánek 22. května 2016 byla požehnána dokončená křížová cesta. Její základní kámen a tím i celému dílu požehnal při své návštěvě Brna 27. září 2009 papež Benedikt.

„Vydáváme se do Říma takřka v předvečer světového setkání mládeže s papežem Františkem v Krakově, kam se chystáme ihned po návratu z Říma. Děkovný dopis, který byl přečtený poutníkům na Urbánku, byl přeložen do němčiny – rodné řeči papeže Benedikta, se zmínkou, že v naší farnosti působí školské sestry, které mají svůj mateřinec v Mnichově. Ty jsou papeži známé, zde byl kardinál Ratzinger (nyní Benedikt XVI.) arcibiskupem, ale také se při svých studiích setkal se školskými sestrami“ řekl o. Milan, slavkovský farář.

„Před slavkovskou mateřskou školkou školských sester také stojí misijní kříž, druhá věc ve farnosti, požehnaná papežem“.

Papež Benedikt prochází 27. září 2009 kolem slavkovského misijního kříže (foto Milan Vavro).

Pokládání základního kamene na brněnském letišti k požehnání (černý kámen).

(foto Bedřich Maleček).

Požehnání papeže (foto Filip Kábrt).

Muži, kteří pomáhali při převozu základních kamenů (foto Bedřich Maleček). 

Požehnání křížové cesty děkanem Jindřichem Bartošem ze Znojma (foto Lukáš Svoboda).

Doplněný zápis na základním kameni, který bude umístěn u vchodu v kapli na Urbánku (foto Lukáš Svoboda).

Znění dopisu emeritnímu papeži Benediktovi XVI. :

Ve Slavkově u Brna – Austerlitz (Czech republic), 22. května 2016

Svatý Otče Benedikte,

farníci a poutníci, putující dnes na naše poutní místo ve Slavkově u Brna – Austerlitz v České republice, děkují za zdárné dokončení 14 zastavení křížové cesty k poutní kapli, zasvěcené Vašemu předchůdci, svatému papeži Urbanovi. Před sedmi lety, při své návštěvě Brna, jste Svatý otče požehnal základní kámen této křížové cesty, která byla s Boží pomocí dokončena a při dnešní poutní slavnosti požehnána.

Děkujeme také za Vaše požehnání misijního kříže pro naši farnost. Je postavený před školou Chudých školských sester Naší Paní, které mají mateřinec v Mnichově. Chceme usilovat o posvěcení našich rodin a křesťanskou výchovu našich dětí a mládeže. Za to se modlíme a o to usilujeme v každodenním životě.

S radostí posíláme Vaší svatosti srdečný pozdrav s přáním Božích darů, ochrany Panny Marie a pevného zdraví. Rádi na Vás vzpomínáme ve svých modlitbách a prosíme také o Vaše apoštolské požehnání.

S hlubokou úctou

P. Milan Vavro, farář a poutníci

Zdali budou malým doprovodným dárkem k dopisu koláče, víno nebo oblíbené pivíčko, se zatím rozhoduje. Možná z každého něco.

o. Milan