700. výročí kostela sv. Jakuba a mše sv. s nunciem

4. 6. 202310:30
Zámecký park

V roce 2023 si farnost ve Slavkově u Brna připomene 700. výročí první zmínky o farním kostele sv. Jakuba, vybudovaného Řádem německých rytířů, kteří zde založili ve 13. století komendu. V roce 1323 pro něj zaslali papežští kuriální biskupové z Avignonu odpustkovou listinu. V roce 1757 se však stavba částečně zhroutila, následně byl kostel zbourán a roku 1789 postavil kníže Václav Antonín Kounic na náměstí nový klasicistní chrám Vzkříšení Páně.

Zmíněné výročí nás inspirovalo nejen k nalezení základů původního zapomenutého chrámu sv. Jakuba, který sloužil farnosti víc jak 400 let, ale také k připomenutí historie a současnosti života naší farnosti.

Dříve to byli vyslanci papeže z Avignonu, kteří poslali listinu. Nyní současný vyslanec Svatého otce, apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, s námi oslaví toto významné jubileum při mši svaté na základech kostela sv. Jakuba v zámeckém parku v neděli 4. června 2023 v 10,30 hodin. Doprovázet bude slavkovská schola rodin.

Výročí bude připomenuto také při Noci kostelů 2023, která se koná v pátek 2. června v zámeckém parku a v pozůstatcích komendy v podzemí zámku.