Pěší pouť do Žarošic 8. 5.

8. 5. 202310:00
Žarošice

Pěší pouť do Žarošic, 10.00 ze Slavkova, 13.00 z Jalového dvora, 16.00 mše sv. Autobus v 15.15 od autobusového nádraží ze Slavkova a zpět.