Pouť na Lutrštéku

17. 9. 2023

Pouť na Lutrštéku 17. 9.  Mše sv. v 7.45 a 9.00 slouží P. Jiří Janoušek, hlavní celebrant v 10.30 ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, O.Praem., PhD., opat strahovského kláštera v Praze. Požehnání 14.30.