Přípravy na 700. výročí pokračují

Mše sv. s nunciem, Noc kostelů, scénické vystoupení, propagace, plakáty, koncerty, přednášky a mnoho dalšího je třeba připravit na 2. – 4. červen k jubileu farnosti. Jedna zajímavost – s pomocí ministrantů jsme začali stavět model zaniklého kostela sv. Jakuba. Dobrodružná stavba vychází ze dvou neúplných plánků a jedné malby na obraze. Přesto chceme představit co nejreálnější model monumentálního kostela sv. Jakuba.