Svatojakubská farní pouť – pro malý zájem zrušena

9. 9. 2023

Navštívíme kostely sv. Jakuba v Jihlavě a Telči a místa působení kněží P. Buly a P. Drboly v Lukově a Babicích. Doprava autobusem, zájemci hlaste se v zákristii do konce července.