Uvedení P. Jiřího Janouška do služby faráře a děkana ve Slavkově

3. 9. 20239:00

Uvedení P. Jiřího Janouška do služby faráře a děkana ve Slavkově za přítomnosti generálního vikáře Mons. Mgr. Pavla Kafky v neděli 3. září v 9.00 ve Slavkově s požehnáním do nového školního roku.