Výlet dětí z náboženství do Mikulova

27. 6. 2023

V úterý 27. června, odjezd v 8.00 ze Slavkova od fary. Přihlašujte se složením 200 Kč v sakristii do neděle 25. června. Program: vycházka po trase svatojakubské poutní cesty do Compostely, Svatý kopeček u Mikulova, návštěva města. Sebou jídlo na celý den, pláštěnku. Návrat v 17.00 k faře.