Farní den 2022

Fotografie z Farního dne 2022 s poděkováním.

Fotografie z Farního dne 2022
Poděkování:
Pánu Bohu za dar společenství a krásné počasí
Václavu Faltusovi za veselé vystoupení
Jitce Hrabovské za organizaci celé akce
manželům Galatovým za kvíz a velkou pomoc před a v průběhu FD

Kristýně Hrabovské za zajištění soutěží pro děti a pomoc, kde bylo potřeba

Marii Šujanové za soutěž o nejlepší slaný/sladký závin

Mirkovi a Janě Lstibůrkovým za opékání a vydávání párků během celého odpoledne

Ondovi Mlčochovi a Anežce Šujanové za moderování

Jarce Andrlové st. za chystání a roznášení koláčů

Pavlovi Hlaváčkovi za zajištění a zapojení nápojů

manželům Bedřichovým za čepování nápojů

sestře Gregorii a sestrám za půjčení zahrady a pomoc s chystáním stolů, laviček

Honzovi Matyášovi a Milošovi Šaňkovi za ozvučení

Evě Jankové za službu u vchodu

Martině Třískové za malování na obličej

učitelkám Karolínky za přípravu vystoupení

biřmovancům a mládeži za soutěže pro děti

přátelům z Ukrajiny za přípravu a úklid areálu

ministrantům za chystání stolů před FD

odvážným rodinám za soutěž rodin (Kloudovi, Pecháčkovi, Charvatovi, sestry, Ukrajinci)

tlumočnici Ukrajincům

spoustě lidí, kteří donesli něco dobrého na zub

spoustě dalších lidí za úklid areálu

sponzorům některých věcí