Farní den – foto

Fotografiemi se vrátíme k farnímu dni, který se uskutečnil již pošesté.

Fotografie ze 6. farního dne.