Farní rada v Němčanech – zápis

První schůzka farní rady v Němčanech se uskutečnila a zájemci si mohou přečíst zápis.

ZÁPIS Z FARNÍ RADY NĚMČANY

FR NĚ 01 – dne 07. 11. 2007 v 19.30 u Formánků

Přítomni: P. Milan Vavro, P. Petr Mareček, Ing. Jan Formánek, Stanislav Patera, Miloš Jindřich, Marta Hromková, František Pavézka, Blanka Svobodová, Oldřich Svoboda

1.     Informace faráře o sestavení farní rady v Němčanech a vztah k farní radě ve Slavkově (ERF a PRF).

2.     Volba 3 členů pro Ekonomickou radu v Němčanech: Ing. Jan Formánek, František Pavézka, Oldřich Svoboda. Složení slibu podle stanov Biskupství brněnského. Členové se starají o majetek církve v Němčanech (sbírky, finanční rozhodování, kostely a inventář, údržba, plánování oprav).

3.     Volba člena, který bude zastupovat Němčany při rozhodování ve věcech celé farnosti v roce 2008 (v ERF ing. Jan Formánek, v PRF Blanka Svobodová).

4.     Plán na rok 2007/2008 – vánoční svátky (zpovědní den středa, půlnoční 23.00, betl. světlo 23.12. po mši sv.), velikonoce (ohlásit dopravu na svátky na obřady, zapojení ministrantů z Němčan), Pouť na Lutrštéku, úvaha o pozvání kazatele – P.Daněk, P.Holík, P. Vrbacký, b.Posád).

5.     Návrh, aby byl r. 2008 farní den ve stylu posezení k setkání, s hudbou a programem pro děti, bez vystoupení, které má náročnou přípravu a mnozí jsou během celého farního dne vytíženi.

6.     Opravy Lutrštéka. Dokončení dveří do zpovědnice a do chodby z presbytáře. Uvažovalo se o domalování dvou ukradených obrazů křížové cesty.

7.     Opravy kostela sv. Antonína. V roce 2008 zahájit výrobu nových lavic. ERF projedná na další schůzce rozmístění, rozměry a počet lavic, a cenu.

8.     Současně v roce 2008 provést opravu oplechování věže a omítek věže (praskliny), požádat o finanční podporu z Obce Němčany.

9.     Generální opravu směřovat na rok 2009. V r. 2008 připravit podklady(zajistí TA děkanství, pí Lokajová): vyhotovit předběžný rozpočet oprav, zajistit závazná stanoviska památkářů, požádat o dotaci obce a JM kraje na rok 2009 .

10.     GO by zahrnovala odvlhčení vnějšího i vnitřního zdiva, sanační omítky, podlahové topení, novou dlažbu, výmalbu a liturgickou úpravu, která by spočívala v odstranění schodku kolem oltáře a vyřešení liturgických míst – svatostánek, sedes, oltář a ambon.

V Němčanech 07.11.2007

Zapsal: P. Vavro