Farní tábor Rakovecké údolí 2006

Farní tábory mají v naší farnosti tradici od roku 1995. Ten letošní proběhl za účasti 56 dětí a 16 vedoucích a asistentů v krásném prostředí Rakoveckého údolí. Počasí se celkem vydařilo, přestože poslední den přišla velká bouřka.
17.7.2006: Přidán odkaz na další fotografie!

Loučení s rodiči proběhlo při nástupu do autobusu před farou ve čtvrtek 6. července 2006.

tábor 2006.

Skupina děvčat na nástupu.

tábor 2006

Hlavním vedoucím tábora byl jako v posledních letech otec Petr Mareček. Mládež připravovala několik měsíců program a etapové hry.

tábor 2006.

Na zahájení tábora byl zapálen oheň jako znamení společenství, které na táboře tvoříme.

tábor 2006

Hlavním tématem bylo Putování praotců ze Starého zákona. Vedoucí skupin a asistenti sehráli scénku o Abrahámovi.

tábor 2006

Během tábora došlo k přátelskému fotbalovému utkání s dětmi z Brna – Jundrova, které pobývaly na táboře nedaleko od nás. Výsledek byl 3:0 ve prospěch slavkovského tábora.

tábor 2006

V průběhu několika dní děti plnily úkoly etapové hry, získávaly zkoušky odborností nebo hrály hry. Každý den se bodoval úklid stanu a bylo vyhlášeno nejhodnější dítě.

tábor 2006

Mezi zajímavosti patří maso, pečené na rozžhavených kamenech. Maso je zabalené do alobalu, uložené ve vrstvě kopřiv v jámě a vše je zasypánou zeminou.

tábor 2006

Za tři hodiny se maso vykopalo upečené.

tábor 2006

Každé jídlo bylo zahájené společnou modlitbou a ob den sloužil otec Petr mši svatou. Milou návštěvou byly také řeholní sestry ze Slavkova.

tábor 2006

Na táboře je taky třeba poklízet a hrabat trávu.

tábor 2006

P. Milan Vavro

Fotografie Tomáš Zbořil


Další fotografie

Spoustu dalších snímků najdete ve fotoarchivu na www.spolecenstvi.com. Za pořízení fotek děkujeme Mirkovi Slováčkovi a Tomáši Zbořilovi.