Farní výlet dětí na Pálavu

Letošní výlet pro děti z náboženství na konci školního roku se konal již po osmé. Vzpomínka Katky Mertové a fotografie pana Fialy nám výlet připomenou.

Na výlet jsme vyrazili brzy ráno od slavkovského kostela. Byli jsme plni elánu a naplněni pozitivní energií, která se šířila všude kolem nás. Naše první cesta vedla na Pálavu – Dívčí hrady. Cestou v autobuse jsme mohli vidět ráno probouzející se do nového dne. Naše cesta autobusem skončila za obcí Klentnice, odkud jsme se vydali vzhůru na Pálavu.

Soutěska

Soutěska

odpočinek

ranní opar

Došli jsme na Soutěsku, kde jsme si odpočinuli a pokračovali dále v cestě na Dívčí hrady.

Pálava 2008

čmelák?

výhled se nekonal

na vrcholu

opět odpočíváme

Když jsme všichni vystoupali poslední schody, čekala nás odměna v podobě krásného výhledu do krajiny a dnes už zříceniny Dívčích hradů. Z výšky jsme mohli zhlédnout obce a různorodou krajinu. Jelikož zůstalo ještě trochu ranní mlhy a pára z lesů stoupala výš a výš nenabídl se nám výhled až do Rakouska. Na Dívčích hradech jsme někteří prolezli „každou díru“, přečetli jsme si historii a pověsti Dívčích hradů (Děvičky). Až jsme se pokochali výhledem a prozkoumali Dívčí hrady, vydali jsme se na zpáteční cestu do Pavlova, kde na nás už čekal autobus, který nás zavezl do Hustopečí ke kostelu.

Dívčí hrady

pohled z hradu

skupina

Hned na první pohled bylo poznat, že jde o moderní stavbu kostela. Po chvíli jsme vešli dovnitř a začali jsme se rozhlížet kolem sebe. Tamější pan farář nám pověděl historii tohoto kostela a už začala mše svatá. Po mši jsme dostali rozchod po městě.

Hustopeče - kostel sv. Václava

Ve tři hodiny odpoledne jsme už odjížděli autobusem do Kurdějova, kde nás čekal labyrint podzemních chodeb. V labyrintu nám na cestu svítily jen svíčky a jen někteří si pomáhali moderní technikou – mobilními telefony. Procházeli jsme podzemními chodbami s napětím, kam nás cesty zavedou. Pár se nás snažilo jít o pár let zpět a přemýšlet, jak to tam asi dřív bylo a k čemu chodby sloužily.

Kurdějov - kostel s opevněním

nad vchodem

věž stojí samostatně

opevnění s hradbou

Kurdějov

chodby

labyrint

Když jsme se všichni vystřídali v podzemních chodbách, shromáždili jsme se před farou v Kurdějově a poděkovali Bohu za tuto cestu, při které nás doprovázel. Některým se nechtělo domů. Zpáteční cestu všichni strávili porůznu. Někteří si s ostatními vykládali své zážitky, kde se jim líbilo,některé přepadla únava a někteří byli rádi, že už naše cesta míří domů.

modlitba

Všichni, kteří se zúčastnili tohoto výletu, si odváželi krásné zážitky a radost ze společně stráveného a prožitého dnu s přáteli.Také bychom chtěli poděkovat panu faráři Milanovi, který vymyslel a naplánoval tento výlet a taky s námi šel celou cestu. Děkujeme za tento výlet a těšíme se na další stejně úspěšný.

Text: Kateřina Mertová

Foto: Jan Fiala