Farnost k výročí bitvy

Otevřený kostel, zádušní mše, adventní jarmark.

Čtvrtek 29.11.2018

Zádušní mše sv. za oběti bitvy u Slavkova – ve farním kostele ve čtvrtek v 18,00. Hraje trubkové trio. Na zámku následuje v 19,00 koncert Václava Hudečka, na který je zvána široká veřejnost, vstup zdarma.

Sobota 1.12.2018

Otevřený kostel – při vzpomínkových akcích v sobotu 1. 12. od 9,00 do 21,00.

Zádušní mše svatá za padlé – ve 13,00, přede mší růženec ve 12,30.

Po celou sobotu:

Prodej křesťanské literatury, mešního vína a klášterních produktů.

Adventní misijní jarmark (můžete napéci perníčky, sušenky nebo jiné trvanlivé pečivo, děti mohou vyrobit vánoční přáníčko – informace jsou na webu).