Gloria ve Würzburgu

Pěvecký sbor Gloria a další farníci ze Slavkova se účastnili zájezdu do německého Würzburgu na oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého. Stalo se tak na pozvání sdružení Ackermann-Gemeinde, které usiluje o smíření Čechů a Němců po II. světové válce.

Další fotografie si můžete prohlédnout na Společenství.com nebo PS Gloria.

ve sklepích biskupské rezidence

sklepy

Naše prohlídka začala ve sklepích biskupské rezidence.

katedrála sv. Kiliána

Katedrála sv. Kiliána byla ve válce velmi zničena, je obnovená a jsou v ní presentovány všechny slohy, kterým prošla, od románského po současné umění.

pevnost

Starý most přes Mohan má na sobě sochy svatých, také sv. Jana Nepomuckého. Pohled na pevnost Marienberg.

Würzburg nazývaný „malá Praha“ se podobá Praze v několika věcech. Most (jako Karlův), na mostě socha sv. Jana Nep., řeka Mohan (jako Vltava), Radnice (jako na Starém Městě) s hodinami (jako orlojem), a pevnost na druhém břehu (jako Hradčany).

Marienkapelle

Marienkapelle, kde budeme večer zpívat.

beseda s biskupem Dukou

Odpolední beseda na téma Světových dnů mládeže 2005 s biskupem Dominikem Dukou z Hradce Králové, P. Demuthem z Renovabis a P. Milanem ze Slavkova.

poděkování

mše v Marienkapelle

Ve 20.15 začala mše svatá s biskupem Dukou, zpíval sbor Gloria.


Ve 20.15 začala mše svatá s biskupem Dukou, zpíval sbor Gloria.

Gloria v Margetshochheimu

na mostě

Po večerní mši sv. šlo světelné procesí na most, kde byla pobožnost.

palvba světel

Plavba světel po Mohanu ke cti sv. Jana Nepomuckého.

kostel v Margetshochheimu

V neděli ráno mše svatá v Margetschochheimu, kde bydleli v roce 2005 mladí z naší farnosti.

pod sochou sv. Jana

Pouť se nám všem moc líbila, přijetí v rodinách bylo srdečné, město nádherné…

Foto: Pavel Hlaváček, Anežka Vavrová