Hody svatourbanské podesáté

V neděli 31. května byl hlavním kazatelem letošních Svatourbanských hodů P. Stanislav Forst. Více v článku včetně fotogalerie.

Náš bývalý farář sloužil po 15 letech opět mši svatou ve farním kostele. Průvodem od radnice se vydali se sochou sv. Urbana do kostela stárci, kteří připravili letošní, již desáté Svatourbanské hody s malými dětmi v krojích. Za praporem města šel starosta Slavkova Ing. Ivan Charvát s místostarostou a zastupiteli, hosté z polského Slawkowa a z francouzského Darney. Pan André Kom, který je v Darney laickým akolytou, neboť pan farář Simoni je na důchodě, podával při mši sv. přijímání. Otec Stanislav kázal o symbolech Ducha Svatého a jeho projevech v událostech Božího lidu. Mše sv. se účastnil velký počet farníků i z okolních obcí a hostů.

Fotografie z hodové mše sv.

P.Stanislav Forst

děti

hody 2009