HUDCI z Kyjova uchvátili Slavkov

Vánoční koledování Hudců z Kyjova ve Slavkově v sobotu 28. prosince.

Vánoční koledování Hudců z Kyjova, které rozezvučelo v sobotu 28. prosince slavkovský farní chrám Vzkříšení Páně, jsem očekával s určitým napětím. Přece jen nejde o hudbu, která by strhávala davy a v dnešním konzumem přesyceném světě je spousta jiných lákadel. Obzvláště ve dnech vánočních. I to byl důvod, proč jsme tento koncert ve Slavkově opakovali až ve dvouletém cyklu, aby nezevšedněl.

hudci

Půl hodiny před začátkem se však již před kostelem shromáždily davy lidí a muzikanti museli předčasně ukončit zkoušku s farní scholou. Kostel se velmi rychle zaplnil do posledního místa, včetně přistavených židlí. Nakonec jsme napočítali 350 posluchačů. To byla návštěva, která nás skutečně příjemně zaskočila a potěšila.

Krásná hudba, vícehlasé zpěvy a nádherné koledy strhly posluchače od prvních tónů a velmi rychle se mnozí zlehounka přidali. Koledám se však tentokrát vyrovnalo i mluvené slovo v kultivovaném projevu Karla Hegnera. Počínaje evangeliem dle sv. Lukáše, ale také vtipnou vánoční bajkou, příběhem o smíření rozhádaného manželství při stavění betléma či krásnou básní Jana Skácela. Absolutní ztišení a doslova mrazení v zádech pak přinesla baladická „Šla Maria do kláštera“ v nádherném podání Bohdany Menšíkové. Velmi emotivně byla přijata také novinka „Ó vánoce“, která měla v podání Hudců premiéru. Jejím autorem je totiž pan Jan Marek (+1985) a při vánoční mši svaté ji dodnes můžeme slyšet z kůru v chrámu sv. Kunhuty v Nížkovicích, kde dlouhá léta působil jako varhaník a vedl chrámový sbor. Koncert postupně gradoval a vrcholil vystoupením slavkovské farní scholy, která nejprve ve dvou skladbách předvedla vyspělý projev a následně svým zpěvem pomohla Hudcům v závěrečných chorálech. Hymnickou píseň „Narodil se Kristus Pán“ od srdce zazpívali všichni účinkující i návštěvníci. Hudcům z Kyjova bylo za nádherný koncert poděkováno dlouhým aplausem a závěrečné „Aby nás Pán Bůh miloval“ jsme si pak společným zpěvem vyprosili všichni.

hudci

Koncert měl kromě stránky kulturní také stránku společenskou a v neposlední řadě i charitativní. Zúčastnila se jej řada významných hostů – za všechny jmenujme alespoň pana senátora Ivo Bárka s chotí, řada návštěvníků přijela skutečně zdaleka. Organizátorům se podařilo zajistit sponzora, který však odmítá publicitu. Přesto mu děkujeme alespoň touto cestou. Díky dobrovolnému vstupnému se totiž koncertu mohli zúčastnit i ti, kteří by si jinak běžné komerční vstupné prostě nemohli dovolit. Také to byl jeden z našich cílů a těší mě, že byl naplněn.

Přesto se na dobrovolném vstupném vybralo téměř 14.000,- Kč. Po dohodě organizátorů budou rozděleny následovně: 5.000,- Kč na postižené Filipíny cestou filipínského Tovaryšstva Ježíšova, 5.000,- Kč na mateřskou školku Karolinka a zbytek na opravu chrámových lavic v našem chrámu.

Slavkovská společnost EDUCTUS spol. s.r.o., která s nápadem uspořádat tento chvályhodný vánoční koncert přišla již podruhé a zajistila maximum organizačních záležitostí, mimo jiné realizuje mezinárodní projekt „Integrace cizinců na trh práce“. A tak mě napadá – vžďyť i Ježíšek byl vlastně od svého třetího dne migrantem a prchal do ciziny, do Egypta. Kolik dětí i jejich rodičů v současnosti ve světě hledá svůj Egypt a prchá před Herody všeho druhu? Otevřeme proto svá srdce a hledejme způsoby, jak tento svět učinit lepším. Koncert Hudců a jejich hostů k tomu bezesporu přispěl.

Ing. Jan Marek

Můžete shlédnout ukázku z vánočního koledování.