Hudební vzpomínka na Jana Pavla II.

Na setkání KLASu jsme dne 10. října vzpomínaly na život blahoslaveného Jana Pavla II. poslechem slavného díla polského autora Piotra Rubika "Santo Subito". Snad nejvíce nás nadchla bujará skladba "Divadlo, divadlo, divadlo se otevírá" a my jsme si na prknech farního divadla s chutí zatancovaly.

Na setkání KLASu jsme dne 10. října vzpomínaly na život blahoslaveného Jana Pavla II. poslechem slavného díla polského autora Piotra Rubika „Santo Subito“. Polské libreto, přeložené do slovenštiny nám přiblížilo život od jeho dětství, studia, lásky k divadlu přes dobu války, volbu povolání až po zvolení papežem a jeho působení po celém světě jako papeže lásky, pokoje, sjednocení a smíření.

Hudba i zpěvy byly nádherné a zní nám v uších dodnes. Snad nejvíce nás nadchla bujará skladba „Divadlo, divadlo, divadlo se otevírá“, která nás svou výraznou melodií vtáhla do reje masek, a my jsme si na prknech farního divadla s chutí zatancovaly.         

Foto a text: Marie Šujanová

KLAS  KLAS 

KLAS  KLAS

KLAS  KLAS

KLAS