I. sv. přijímání ve Slavkově

Slavnost prvního přijetí eucharistie dětí jsme prožili v neděli 17. května. V přípravě se konaly roční katecheze s rodiči a první přijetí svátosti smíření.

I. sv. přijímání 2009

Fotografie z I. sv. přijímání.

katecheze

Celý školní rok 2007-08 probíhala výuka náboženství názornou zážitkovou metodou. Na některých katechezích, které vedla školská sestra Josefa, byli přítomni s dětmi i rodiče. Fotografie katechezí

přes svát. smíření

První přijetí svátosti smíření dětí provázela katecheze vedená s. Josefou. Děti znázornily dům, ve kterém se hřích proměnil ve světlo. Znázornila to hořící svíce, kterou si odnesly děti od zpovědnice a ozdobily.

Foto: s. Gregorie