Informace k Noci kostelů 2. června a Jubilejní mši sv. v neděli 4. června

NOC KOSTELŮ 2023 v zámeckém parku a na zámku: V pátek 2. června od 16.00 do 22.40. Program: Oživená historie v podzemí zámku a na místě kostela sv. Jakuba Koncerty Základní umělecké školy a Collegium musicale Bonum Aktivity pro děti, představení života farnosti. Přednáška o historii zaniklého kostela sv. Jakuba Modlitba a požehnání na závěr. SLAVNOSTNÍ MŠE SV. K 700. VÝROČÍ FARNOSTI – […]

NOC KOSTELŮ 2023 v zámeckém parku a na zámku:

V pátek 2. června od 16.00 do 22.40.

Program:

Oživená historie v podzemí zámku a na místě kostela sv. Jakuba

Koncerty Základní umělecké školy a Collegium musicale Bonum

Aktivity pro děti, představení života farnosti.

Přednáška o historii zaniklého kostela sv. Jakuba

Modlitba a požehnání na závěr.

SLAVNOSTNÍ MŠE SV. K 700. VÝROČÍ FARNOSTI – S APOŠTOLSKÝM NUNCIEM, VYSLANCEM PAPEŽE FRANTIŠKA:

V neděli 4. června v zámeckém parku v 10.30 hodin.

Přede mší bude přijetí otce nuncia na radnici, po mši sv. bude setkání s otcem nunciem na podiu, po obědě kolem 13.45 navštíví poutní místo Lutršték v Němčanech.

Dopoledne mše svaté v kostelích nebudou.

Bohoslužbu bude přenášet v přímém přenosu TV Noe, informujte ty, kteří nemohou přijít (záznam bude možné po celý týden shlédnout v archivu TV Noe).

Před bohoslužbou bude od 10.15 předprogram, v areálu budou lavičky k sezení ve stínu a toalety.

Při Noci kostelů i v neděli si můžete koupit upomínkové předměty a slavkovské farní oplatky.

Přijměte srdečné pozvání a pozvěte své přátele.

 

Velvyslanec papeže Františka navštíví 4. června Slavkov

Velvyslanec papeže Františka, apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Mons. Jude Thaddeus Okolo, navštíví oslavy 700. výročí farnosti a kostela sv. Jakuba.

Slavnostní mše svatá, která bude v zámeckém parku na místě původního kostela sv. Jakuba, začne v neděli 4. června 2023 v 10.30 hodin. Pozváni jsou také zástupci brněnského biskupství a kapituly, kněží řádu německých rytířů, mající v historii správu kostela sv. Jakuba, dále kněží a řeholní sestry pocházející ze slavkovské farnosti, duchovní, kteří ve Slavkově působili a kněží slavkovského děkanství. Samozřejmě zveme vás, všechny farníky a občany Slavkova a okolních obcí.

Jaká je původní myšlenka slavit 700. výročí první zmínky o farním kostele sv. Jakuba? Na žádost měšťana Václava zaslali v roce 1323 slavkovskému kostelu biskupové z papežského sídla ve francouzském městě v Avignonu odpustkovou listinu. V ní je nestarší písemná zmínka o kostele sv. Jakuba ve Slavkově a tím o farnosti. Zmíněné výročí nás inspirovalo také k dalším iniciativám, jako objevování zapomenuté historie tohoto chrámu a celého období trvání farnosti, k pořádání Noci kostelů i k přípravě archeologického zkoumání základů původního kostela.

Proč přijede velvyslanec papeže, arcibiskup Okolo? Máme zde několik historických podobností: 1. Odpustkovou listinu vydali biskupové, vyslanci papeže z Avignonu – přijede současný vyslanec papeže z Říma, apoštolský nuncius. 2. Listina byla vydána kostelu sv. Jakuba – mše bude sloužena na základech tohoto kostela v zámeckém parku. 3. Kostel spravovali němečtí rytíři, jejichž představený měl titul komtura – současný pan nuncius má titul komtura s hvězdou od Božího hrobu v Jeruzalémě.

Výročí doprovodí v pátek 2. června tematická Noc kostelů 2023. Připomene známou i objevenou historii kostela sv. Jakuba a komendu německých rytířů v podzemí zámku.

P. Milan Vavro