Informace pro ubytovatele návštěvy z Polska

NOVÉ INFORMACE k návštěvě polské mládeže.

Děkuji rodinám, kteří jste se přihlásili k ubytování hostů i vám, kteří pečete moučníky k uvítání. Mládež nyní chystá sál na uvítací večeři v Domě Rodiny.

Upřesněné informace:

Uvítání bude v sobotu v 16,00 před kostelem, prosím ubytovatele a mládež, abyste přišli již v 15,00 – mohou přijet dříve. Máme tak čas se ještě domluvit.
Prosím „krakovskou“ mládež, abyste přišli v tričkách případně s baťůžky SDM.
Po úvodním přivítání před kostelem (kroje a koláče) bude uvítání do mikrofonu v kostele (o. Milan, Ondra, Hanka).
Adorace v kostele – budeme zpívat písně a říkat modlitby chval, díků a proseb – takže se zapojte.
Po adoraci bude před farou seznámení s ubytovately, rozdělení kdo koho má na starost. Případné změny mohou nastat, když se poznají ti, kteří se viděli v Polsku.
Kolem 17,00 se sejdeme v sále Domu Svaté Rodiny k večeři – svíčková, moučník, káva.
Zde bude prostor k seznámení a rozhovorům. Nebojte se s nimi mluvit česky, většinou si budete rozumět.
Po setkání v sále kolem 19,00 bude individuální program – můžete své hosty pozvat na vycházku po Slavkově, na náměstí, do zámecké zahrady (zavírá při setmění), na Urbánek, Lutršték nebo jít domů a strávit s nimi večer. Může se domluvit mládež na společném programu.

V neděli u vás posnídají a přijďte s nimi v 8,15 do kostela. Budou vyhrazené přední lavičky a lavice. Bylo by dobré, abyste seděli v lavicích s nimi, příp. ukázali píseň v kancionále.
Krakovská hymna se bude zpívat poři obětování (schola rodin). Na závěr mše zazpíváme českou hymnu a hosté polskou hymnu. Pak odchod před kostel a společné foto.
 
Po mši bude prohlídka kostela a půjdou na prohlídku zámku (10,15). Tam vzhledem k počtu půjdou bez nás. Kolem 11,00 skončí prohlídka a doprovodíte je k vám domů na oběd.
Čas na oběd bude omezený, ideál je mít oběd připravený na 11,30, aby stihli dojet do 13,00 k faře a autobusem odjeli na Mohylu Míru a do Brna na prohlídku středu města a katedrály. Kdo byste měli zájem jet s námi do Brna, bylo by to dobré je doprovodit, pojedeme auty s. Gregorie a já.
Jsme omezeni časem, mají v plánu vyjet z Brna v 16,00 do Prahy.

Dárek od farnosti – propagační tiskoviny z města a farní pohlednice, slavkovské pexeso, oplatek a malý med.
Většinou jste mi sdělili, že také máte pro ně nějaký dárek (není vhodné dávat alkohol).

Děkuji za Vaši vstřícnost a prosím o modlitbu za průběh návštěvy,
o. Milan Vavro